Implatanti

Uznapredovala atrofija alveolarnog grebena, osobito donjega, predstavlja teškoće u stabilizaciji potpune proteze.
Dinamika okolnih mišićnih struktura dodatno narušava stabilizaciju donje potpune proteze, što se je desetljećima riješavalo oralno-kirurškim zahvatom vestibuloplasticom, kao jedinom uspješnom terapijskom metodom.
Uvođenjem dentalnih implantata u protetskoj praksi kao terapijskom metodom nadomještanja jednog ili više izgubljenih zuba,olakšava protetsku rehabilitaciju, a prava vrijednost njihove primjene dokazala se je u retenciji donje potpune proteze, te tako olakšala svakodnevnicu bezubih pacijenata s atrofijom donjeg alveolarnog grebena, što se može vidjeti iz prikazanog slučaja.