Dobrodošli u
Ordinaciju Vatroslav Bubalo

Dr.sc.Vatroslav Bubalo specijalist stomatološke protetike, petnaestogodišnje kliničko iskustvo u radu stekao je u Kliničkoj Bolnici Dubrava u Zagrebu, gdje je započeo specijalizaciju i uspješno položio specijalistički ispit 2000. godine.

Klinički Zavod za Stomatološku protetiku koji se nalazi u sklopu Kliničke bolnice Dubrava, zajedno s Klinikom za čeljusnu kirurgiju odredio je širinu područja koje obuhvača stomatološka protetika, pa tako uz svakodnevna jednostavnija protetska pomagala kao što su potpune ili djelomićne poteze, krunice ili mostovi, posebnost je izrada resekcijskih proteza.

Studij

Poslijediplomski studij iz područja stomatološke protetike započinje 1995.god. istraživačkim radom na Instritutu Ruđer Bošković koji je uspješno okončan obranom magistarskog rada 30.svibnja 2000. godine

Eksepirmentalno istraživanje

Disertacija je rezultat višegodišnjeg eksperimantalnog istraživanja materijala za izradu protetskih pomagala, koju je obranio 30.lipnja 2010. godine

Radovi

Autor je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova, od kojih su neki objavljeni i u CC časopisima, aktivno je sudjelovao na brojnim međunarodnim kongresima i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu

Najzahtjevniji slučajevi

Najzahtjevniji slučajevi protetskih rehabilitacija kao posljedica trauma izazvanih prometnim nesrečama, ratnim ozljedama, postoperativnim zahvatima upravo su posebnost i izazov kojim se može potvrditi dugogodišnja specijalistička praksa.

Govori engleski i njemački jezik te služi se i talijanskim. Član je nekoliko domaćih i inozemnih udruženja kao što su Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, Društvo za stomatološku protetiku Hrvatskog liječničkog zbora,European Prosthodontic Association (EPA).

Istovremeno sa znanstvenim radom, Dr.sc.Vatroslav Bubalo usavršava znanje u svakodnevnom praktičnom radu sa pacijentima u KB Dubrava, dok specijalističke zahvate iz područja Stomatološke protetike izvan radnog vremena izvodi u zajedničkoj ordinaciji koju ima sa svojim starijim bratom u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu.

Specijalistička ordinacija Dr.sc.Vatroslav Bubalo surađuje s oralnim kirurgom (redoviti profesor) te sa specijlalistom parodontologije i dentalne patologijie (privatna specijalistička ordinacija), u cilju što bolje pripreme protetske rehabilitacije.