Usluge koje pruža Stomatološka ordinacija dr. Bubalo:

Dijagnostika

  • patologija TMZ

Stomatološka protetika

  • fiksna-krune i mostovi vrhunske estetike iz metalne i bezmetalne keramike, inlayi, keramičke ljuske
  • mobilna- djelomične i potpune proteze vrhunske estetike i funkcionalnosti
  • liječenje poremečaja funkcije okluzije, mišića i čeljusnih zglobova
  • protetski nadomjesci na dentalnim implatantima
  • kombinirani radovi

Oralna kirurgija

  • oralnokirurški zahvati- vađenje zuba, apikotomije, korekcije na mekim i koštanim tkivima
  • kirurško liječenje bolesti parodonta // osteoplastika //
  • dentalni implatanti